strona główna oferta  

REGULAMIN WARSZTATÓW

 1. Organizatorem kursu/szkolenia/warsztatów jest M B Studio z siedzibą w Poznaniu, ul. Miełżyńskiego 14.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztatach jest:
  - przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  - wniesienie pełnej opłaty
  - w przypadku osób niepełnoletnich dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w kursie.
 3. O pierwszeństwie przyjęcia na listę uczestników decyduje kolejność wpływu opłat za kurs.
 4. Jeżeli opłata zostanie wniesiona już po uzyskaniu przez organizatora kompletu uczestników, wpłacający zostanie zapisany na następny wolny termin kursu/szkolenia/warsztatów.
 5. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z ewentualnymi kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń (w tym przypadku gwarantujemy zwrot 100% wpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub przniesienie zgłoszenia i wpłaty na następny najbliższy odpowiadający zgłaszającemu się termin kursu | szkolenia | warsztatów). Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze
 7. Zgłoszenie rezygnacji do 10 dni od terminu zgłoszenia - zwrot 100% opłaty, jednak gdy zgłoszenie nastąpiło na mniej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot opłaty nie przysługuje. Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze.
 8. Uczestnik kursu zobowiązany jest do maksymalnego zaangażowania w zajęcia i nie przeszkadzania innym uczestnikom.
 9. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 10. Osoby nie stosujące się do zasad regulaminu kursu mogą zostać wykluczone z udziału w zajęciach bez zwrotu poniesionych kosztów
 11. Z udziału w niektórych zajęciach osoby mogą być zwolnione na własne życzenie, jednak nie przysługuje im zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.
 12. Organizator ma prawo zmieniać termin i miejsce kursu/szkolenia/warsztatów, o czym ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem, pisemnie lub telefonicznie.
 
zdjęcia obrotowe 360 3d portrety sylwetki    
fotografia produktowa reklamowa moda    
czarno białe retusz    
studio ogłoszenia    
mapa strony kontakt    
 

| STRONA GŁÓWNA | OFERTA | FOTOGRAFIA OBROTOWA | ZDJĘCIA PORTRETOWE | FOTOGRAFIA PRODUKTOWA | MODA | CZARNO-BIAŁE | RETUSZ | STUDIO | OGŁOSZENIA | MAPA STRONY | KONTAKT |