Formularz zgłoszeniowy na Warsztaty | Szkolenie | Kurs

Uwaga! Zanim wypełnienisz formularz, prosimy zastanów się, czy napewno jesteś zdecydowana/y zapisać się na nasz kurs/warsztaty.

Wybierz miasto
Zaznacz rodzaj wybranego kursu
Zaznacz rodzaj wybranego kursu

Uzupelnij pole Imię

Uzupelnij pole Nazwisko

Uzupelnij poleNieprawidłowy format.Uzupelnij poleData urodzenia

Uzupelnij poleUzupelnij poleMiejscowość

Uzupelnij poleUzupelnij pole Ulica

Uzupelnij poleUzupelnij polNumer Numer domu

Uzupelnij poleNieprawidłowy format Adres e-mail

Uzupelnij poleNieprawidłowy formatMinimalna liczba znaków nie została osiągnięta Numer telefonu

Uzupelnij pole

Zaznacz zgodę na warunki.

Formularz może wysłać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wysyłając ten formularz oświadczam, że działając w imieniu własnym zapoznałam/em się z regulaminem (kliknij tu, aby zapoznać się z regulaminem), akceptuję go i wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych przeze mnie danych osobowych w bazie personalnej Organizatora Kursu/Szkolenia/Warsztatów oraz na przetwarzanie ich w procesie rekrutacji na Kurs/Szkolenie/Warsztaty. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833) zostałam/łem poinformowana/y, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczących mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych.